Điều Khoản Chung

Điều Khoản Chung

Điều Khoản Chung về Tuyết Sơn Trân Bảo

1. Về sở hữu bản quyền

Trang web thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Offtrack Travel và được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ được sử dụng trang web này với mục đích xem thông tin sản phẩm và đặt hàng. Không được sử dụng hình ảnh, nội dung cho bất cứ mục đích thương mại nào khác.

Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web tuyetsontranbao.vn của Công ty TNHH Offtrack Travel. Không được sử dụng các lôgô, các nhãn hiệu, thương hiệu dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của Công ty TNHH Offtrack Travel bằng văn bản.

2. Về thông tin khách hàng

Khi đăng ký đặt hàng qua mạng, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhằm mục đích giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Đối với thông tin cá nhân: Tuyết Sơn Trân Bảo cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu quý khách đồng ý. Những thông tin này của quý khách sẽ được giữ bí mật và không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của quý khách hoặc là phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp quy định.

Đối với thông tin tài khoản: Những thông tin này sẽ được Công ty và bên thứ ba áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất do các hệ thống nổi tiếng trên thế giới như Visa và MasterCard cung cấp nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin tài khoản quý khách.