Vòng Vine Tây Tạng - Mộc 2

Giá: 180,000 đ

Chiếc vòng Vine ban đầu được các Lạt Ma (Tây Tạng) làm ra để trừ tà và chữa bệnh.

Size: 10 ly
Code: SP000110

Theo truyền thuyết, mắt ở thân cây chính là do thần Dakani hóa thân thành, sẽ mang lại bình an và sự may mắn. Các vị Lạt Ma còn khuyến khích người dân đeo để giữ gìn sức khỏe, trừ tà khí, xua đuổi ma quỷ và hạn chế những năng lượng xấu.

Những người đàn ông Tạng thường dùng đeo nhiều vòng trên tay mỗi lần đi núi xa như một lá bùa hộ mệnh để cầu sức khỏe và bình an.