Vòng Mala Hạt Bồ Đề Nâu Đỏ

Giá: 380,000 đ

Chuỗi tràng hạt là vật tùy thân giúp cho hành giả dễ dàng chú tâm vào đối tượng trì niệm, đây cũng là một sợi dây xâu suốt các ý tưởng thành một trật tự, rồi từ đó hành giả có thể đi sâu hơn vào các trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác. Chuỗi hạt/ tràng hạt hay chuỗi mala, ngoài công dụng như kể trên thì còn là một vật phẩm trang sức mang tính phong thuỷ.

Size: 6 ly
Code: SP000023