Vòng Mala Hạt Bồ Đề Nâu Vàng

Giá: 480,000 đ

Chuỗi tràng hạt là vật tùy thân giúp cho hành giả dễ dàng chú tâm vào đối tượng trì niệm, đây cũng là một sợi dây xâu suốt các ý tưởng thành một trật tự, rồi từ đó hành giả có thể đi sâu hơn vào các trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác. Chuỗi hạt/ tràng hạt hay chuỗi mala, ngoài công dụng như kể trên thì còn là một vật phẩm trang sức mang tính phong thuỷ.

Size: 8 ly
Code: SP000024

Sự ra đời của chuỗi mala 108 hạt bắt nguồn từ những quan niệm, tôn giáo khác nhau. Theo quan niệm ở Đông Phương, 108 là bội số của 9 - con số tượng trưng cho vĩnh cửu, trường tồn. Người Hồi giáo tin rằng 108 là con số đại diện cho Chúa Trời. Tín đồ đạo Hindu nói tôn giáo của họ có 108 vị thần, mỗi vị thần có 108 danh hiệu.

Với Kim Cang Thừa tức Phật Giáo Mật Tông, số lượng hơi thở mỗi ngày của con người tính trung bình là 21.600 lần. 10.800 lần là năng lượng Mặt Trời, 10.800 lần là năng lượng Mặt Trăng. Bởi vậy nên 108 là con số rất linh thiêng đối với người tu tập thiền định hay là trì tụng Mật chú.

Công dụng của tràng hạt/ chuỗi hạt mala chỉ là một phương tiện như muôn ngàn các phương tiện khác. Các tín đồ dùng nó để niệm Phật. Nhờ lần chuỗi ghi số câu mà khiến tâm ít tán loạn hơn. Chuỗi là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuỗi tràng trong Phật Giáo, ngoài công năng là pháp khí tu hành ra, còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của các bậc tu hành.