Vòng Bạc Đeo Tay - Khắc Bát Nhã Tâm Kinh

Giá: 1,680,000 đ

Vòng bạc đeo tay khắc Bát Nhã Tâm Kinh và/hoặc Om Mani Padme Hum!

Size: S999
Code: SP000079

Bát Nhã Tâm Kinh hay còn gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Đại Thừa. Bài kinh nầy là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua bảy thế kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Khi được truyền sang Trung Hoa, Tâm Kinh đã được nhiều vị cao tăng chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán

Từ xa xưa, vòng/nhẫn khắc kinh Bát Nhã đã được dùng như một thứ pháp khí, một phương tiện tâm linh rất lớn đối với người sử dụng. Bởi khi kinh này được khắc trên trên các vật dụng tuỳ thân sẽ có khả năng loại trừ tạp khí, uế khí, tăng vượng khí, tốt cho sức khoẻ và tinh thần của người mang chúng.