Chuỗi Mala 108 Hạt Tròn - Tây Tạng

Giá: 1,090,000 đ

Chuỗi mala hạt tròn, màu đen

Size: 6 ly
Code: SP000029