Chuỗi Mala 108 Hạt Tròn - Tây Tạng

Giá: 1,690,000 đ

Chuỗi Mala 108 hạt tròn, màu đen

Size: 8 ly
Code: SP000028