Nhang trầm không tăm Tây Tạng

Giá: 98,000 đ

Nhang trầm không tăm Tây Tạng có mùi cỏ cây xứ Tạng, mùi bơ, mùi của những con Yak trung thành. Trên hết, nhang trầm Tây Tạng còn hương toả mùi của cõi lòng trần nhưng đã thấm đẫm những ước nguyện tâm linh.

Size:
Code:
Nhang trầm không tăm Tây Tạng có mùi cỏ cây xứ Tạng, mùi bơ, mùi của những con Yak trung thành. Trên hết, nhang trầm còn hương toả mùi của cõi lòng trần nhưng đã thấm đẫm những ước nguyện tâm linh.
Thật vậy, khi lên một nén hương trầm, nếu người ta nhận thấy cõi lòng đã chan hòa cùng xứ sở, sự thanh khiết được hiển bày, tâm trí được an yên, thì đó là một phần của công năng diệu dụng mà hương đó mang lại. Nên mới nói: hương thơm xông khắp mười phương.
"Nguyện mây hương màu này
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cầu pháp giới chúng sanh
Từ bi thùy gia hộ"
(Nguyện hương, st)
Sản phẩm nguyên gốc được người Tạng bản địa sản xuất thủ công và đóng trong bao nhựa mềm.